Pozdravy od protinožců

Pozdravy od protinožců

Namaste milí jogíni,

posílám Vám pozdravení z učitelského kurzu s Donnou Farhi z Nového Zélandu. Ze země obrovských všudypřítomných stromů, usměvavých lidí,  ze země neustále se chvějící a otřásající. Největší záchvěv jsme zaznamenali  6. ledna – intenzita zemětřesení 6.4, v hloubce 11km, tedy k nám do města Christchurch ve vzdálenosti 35 km od epicentra doplula „poooouze“ vlka J Je to velmi zvláštní pocit dotýkat se země celým tělem a cítit, jak se chvěje.  Zcela nečekaně přichází uvědomění si velikosti a moci  naší Matky – Matky Země. Její všemohoucnost dokazují ulice města, které v roce 2011 zasáhlo ničivé zemětřesení. Ještě dnes vypadá město jako po válce. V samotném centru jsou rozpadlé domy, kostely, podepřené a zabezpečené lodními kontejnery. Do záložky „Galerie“ přidávám pár fotografií J

Přijela jsem tři dny před zahájením kurzu, abych se aklimatizovala a měla možnost alespoň trochu nasát atmosféru města a jeho okolí. Příroda je nádherná a čistá.

Z Vašich dotazů a mailů je zřejmá touha dozvědět se víc o tom, jak kurz probíhá, ráda bych Vám tedy přestavila náš běžný den. Budíček je v šest hodin, sprcha, snídaně a následují dvě lekce 7.45 – 9.45 a 10.15 – 12.15. Pauza na oběd a možná kávu a poté dvě dvouhodinové lekce 13.45 – 15.45 a 16.15 – 18. 15. Následuje večeře a po ní od 19.30 do 21 hodin máme buď studijní večer, kdy se připravujeme na následující den nebo běžnou lekci se zaměřením na jóga nidru nebo jemné praktikování s pomůckami. Od 10 hodin večer do 10 hodin ráno jsme v „mauně“ – tedy snídaně a první ranní lekce probíhají v tichu beze slov… Jak výživné a vítané! Lekce zahrnují fyzické praktikování, přednášky anatomie, filozofie, Donnin pedagogický model, spoustu „zkoumání a pozorování,“ prováděné v podobném duchu, na který jste zvyklí se mnou.

Tímhle způsobem si plyneme den za dnem, po týdnu je den volna. Původně jsem plánovala ve volném dnu poznávání země, ale jsem ráda, že stihnu dodělat a dočíst studijní materiál z předchozího týdne a vydat se na procházku třeba nádhernou botanickou zahradou…

Jak vidíte sami, kurz je velmi intenzivní, nabitý a odehrává se naposledy v tomto formátu. Donna má po boku, dle svých slov, vysněný tým dvou dalších učitelů –  Lisu Petersen a Neala Ghoshala. Jsou mimořádní stejně jako Donna.

Zajímavé je setkání s šedesáti pěti učiteli jógy ze  14 zemí z celého světa. Různorodí lidé s velmi různými přístupy k józe – zajímavéJ

Vzpomínám na Vás a věřím, že praktikujete a dýcháte, že jste sami k sobě laskaví a trpěliví, a že nacházíte prostor pro  sebe samé. Těším se na Vás!

Ommm Shanti, mír v nás a kolem nás, Klára