Jógový víkend Sweet and Slow, září 2012

Jógový víkend Sweet and Slow, září 2012